Menu
indent  Home
indent  Info
indent  Actueel
indent  Producten
indent  Projecten
indent  Partners
indent  Contact
Log In
Gebruikersnaam

Wachtwoord
Implementeren van managementsystemen

Na de ontwikkeling van een managementsysteem begint de implementatiefase. Deze fase vergt veel van de organisatie. Er gaat namelijk iets veranderen. Misschien wel niet zoveel in de uitvoering van werkzaamheden maar wel in de cultuur waarin dat plaatsvindt. Het volgens een bepaalde structuur werken en vooral het inzichtelijk maken van de processen vraagt een bepaalde omslag. Dit is niet altijd gemakkelijk en vraagt om een zorgvuldige aanpak.
Deze aanpak kent DeKaper Organisatie advies als geen ander. Door jarenlange ervaring en een op de mens gerichte aanpak kunnen veranderingen succesvol worden doorgevoerd.

Deze aanpak bestaat onder andere door het hanteren van de volgende stappen:

  • Herkenning. Door het hanteren van op het type organisatie gerichte instrumenten leggen we een bodem voor veranderingsbereidheid.
  • Erkenning. We ondersteunen het traject om te komen van erkenning op een wijze die persoonlijk en mensgericht is.
  • Verkenning. Door te gaan werken met de veranderde werkwijze of met het managementsysteem zullen we mensen prikkelen om verbeteringen aan te dragen binnen de eigen werkomgeving of processen.
  • Bekenning. Aan de hand van interne audits zullen verbeteringen worden aangegeven en wordt er een cultuur van continu verbeteren geschapen.