Menu
indent  Home
indent  Info
indent  Actueel
indent  Producten
indent  Projecten
indent  Partners
indent  Contact
Log In
Gebruikersnaam

Wachtwoord
Advisering

U kunt bij al uw managementvraagstukken, organisatieproblemen of bedrijfsvoering, rekenen op deskundig advies op basis van uw uitgesproken eisen en wensen.
Dit is mogelijk op zogenaamde regiebasis of op basis van een overeengekomen aantal dagen of prestatie.

Advisering gebeurt vanuit een onafhankelijke positie en kan desgewenst getoetst worden door derden.

Advisering gebeurt aan de hand van de volgende stappen:

  • Kennismakingsgesprek en/of intake. Afhankelijk van de complexiteit en/of omvang van het traject kan een tweede bijeenkomst noodzakelijk zijn om de eisen en wensen duidelijk in beeld te krijgen en een inschatting te maken over de omvang.
  • Offertetraject. Hier wordt de offerte gemaakt en eventueel op basis van overeenstemming aangepast.
  • Initiatiefase. Om kennis te maken met de inhoudelijke problematiek, onderwerp en organisatie, is het van belang om (naar gelang de omvang) in te werken in de organisatie.
  • Uitvoering. Uiteraard op basis van de overeenkomst.
  • Evaluatie. In principe worden alle adviestrajecten geëvalueerd. Alleen bij kleine adviestrajecten kan dit soms achterwege blijven of op verzoek van de klant.
  • Bijstelling. Zonodig, indien mogelijk, of op verzoek van de klant vindt er bijstelling plaats op basis van overeenstemming.