Menu
indent  Home
indent  Info
indent  Actueel
indent  Producten
indent  Projecten
indent  Partners
indent  Contact
Log In
Gebruikersnaam

Wachtwoord
Projecten

Over het algemeen verricht "DeKaper organisatie advies" haar werkzaamheden uit middels projecten. Slechts een klein aantal adviestrajecten zijn structureel verbonden met de bedrijfsvoering van de klant.
De volgende projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering:

 1. Begeleiding van het directieteam bij de verzelfstandiging van een onderdeel binnen een gemeentelijke organisatie.
 2. Training van medewerkers ten aanzien van de systematiek van externe kwaliteitsborging en de begeleiding van de projectgroep, binnen een onderdeel van de Provincie Noord-Brabant.
 3. Ondersteuning en begeleiding van de KAM coördinator en dienstleiding bij de beschrijving en implementatie van VCA** bij een onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht.
 4. Het begeleiden van het managementteam bij de totstandkoming van nieuw kwaliteits- en milieubeleid van een dienstkring van Rijkswaterstaat.
 5. Het ontwikkelen en geven van een tweedaagse training kwaliteitsmanagement voor alle medewerkers van een onderdeel van het ministerie van VROM.
 6. Het begeleiden van een projectteam bij de pilot van een project met als doel invoering van externe kwaliteitsborging. Dit bij een onderdeel van de Provincie Zuid-Holland.
 7. Het begeleiden van de KAM commissie en management bij de invoering van een kwaliteitszorgsysteem bij een onderdeel van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland.
 8. Begeleiden van het managementteam bij de positiebepaling volgens INK model. Dit bij een onderdeel van Rijkswaterstaat Limburg en het begeleiden van de Directie bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid.
 9. Training externe kwaliteitsborging bij onderdelen van de spoorweg gerelateerde ingenieursbureaus.
 10. Implementeren van een kwaliteitssysteem voor het laboratorium IL volgens STERLAB, ten behoeve van accreditatie, bij een onderdeel van een specialistische dienst van Rijkswaterstaat.
 11. Begeleiden van het projectteam en Directie UAV bij het maken van het bestek met bijbehorende onderdelen. Dit ten behoeve van een meerjarig innovatief contract bij een dienstkring van Rijkswaterstaat.
 12. Begeleiden en ondersteunen, van een bekende non-profit organisatie, bij het beschrijven van een managementsysteem.
 13. Projectleiding van een projectgroep bestaande uit diverse marktvertegenwoordigers ten behoeve van de ontwikkeling van een ketencertificaat. Voor een grote zakelijke dienstverlener.
 14. Directe begeleiding en ondersteuning van de directie op regiebasis en korte projecten ten behoeve van de totale bedrijfsvoering.
 15. Ontwikkelen van een bedrijfsstrategie en het begeleiden van de uitvoeringsplannen. Herstructurering van de onderneming met als doel uitbreiding en vergroting van de omzet. Dit voor een commerciële dienstverlener in de retail.
 16. Beoordeling van een reorganisatieplan voor een grote non-profit organisatie.
 17. Begeleiding van de Directie van Rijkswaterstaat bij de totstandkoming van ondernemingsplannen.

Grote klanten zijn hierbij:

 • Ministeries en provinciale en gemeentelijke overheden. Vooral de onderdelen die zich bezighouden met de infrastructuur.
 • Middelgrote en grote ondernemingen, voornamelijk binnen de zakelijke dienstverlening.
 • Middelgrote en grote non-profit organisaties.

Maar ook zijn er een aantal kleinere ondernemingen vanuit de retail en industriële handel en productie.