Menu
indent  Home
indent  Info
indent  Actueel
indent  Producten
indent  Projecten
indent  Partners
indent  Contact
Log In
Gebruikersnaam

Wachtwoord
Begeleiding bij innovatieve contracten

Door de ervaring die DeKaper Organisatie advies heeft opgedaan in het begeleiden van innovatieve contracten in de civiele bouw, kan deze u van dienst zijn tijdens de inrichting van het contract of tijdens de inschrijving.
De begeleiding bestaat uit het waarborgen van het innovatieve karakter, door uit te gaan van visies en beelden in plaats van maatregelen. Zonder in te gaan in de inhoudelijke materie kan zo een waardevolle bijdrage worden geleverd aan een functioneel, prestatiegericht bestek. Zowel in onderhoudscontracten als "design en construct".

Ook kunnen aanbestedingsprocessen worden begeleid of worden geaudit. Dit ter directe ondersteunen of als leereffect naar volgende aanbestedingen.

Door het hanteren van een beproefd concept in de aanpak van aanbesteding of inschrijving zullen, door een grondige voorbereiding, er minder problemen komen tijdens de uitvoering.